Academic Calendar

2022 Calendar

BATCH B22/2022 - HIGHER CERTIFICATE (SINGLE MODULE)

15 & 16 October
(Saturdays 12pm - 9pm; Sundays 9am - 5:45pm)

BATCH B20/2022 - CERTIFICATE WEEKDAY COURSE
(4 MODULES)

4 October - 28 October
(Tues - Thurs 9am - 6pm)

BATCH B19/2022 - CERTIFICATE WEEKEND COURSE

17 September - 11 December
(Saturdays 12pm - 9pm; Sundays 9am - 6pm)

BATCH B18/2022 - CERTIFICATE WEEKDAY COURSE
(4 MODULES)

6 September - 6 October
(Tues - Thurs 9am - 6pm)

BATCH B16/2022 - WEEKDAY COURSES

July - August 2022
(Mon - Fri 9am - 6pm)

BATCH B15/2022 - WEEKDAY COURSES

July 2022
(Mon - Fri 9am - 6pm)

BATCH B13/2022 - CERTIFICATE WEEKEND COURSE

2 July - 21 August
(Saturdays 12pm - 9pm; Sundays 9am - 6pm)